Mastitis geeft veel frustratie!

In een vorig artikel hebben we de prestaties van SCS-verbeteraar 515HO000285 BAYLABOY laten zien. In dit artikel willen we u graag informeren over het effect van celgetal-verbeteraars in uw fokprogramma.

Klinische mastitis:

Het ontdekken van een koe in uw veestapel met klinische mastitis zal u waarschijnlijk veel frustratie geven. Een koe met klinische mastitis geeft extra werk met behandelingen, apart houden van de melk en veterinaire kosten. In het algemeen is van een geval van dit type mastitis het financiële verlies vrij gemakkelijk te berekenen.

Kosten per mastitis geval (Bron: WUR)
Productieverlies € 120,-
Verlies productiedagen €   65,-
Arbeid €   30,-
Behandeling €   20,-
Totaal: € 235,-

Een groter probleem naast klinische mastitis is sub-klinische mastitis. Hoewel de betreffende koe niet ziek is, produceert ze een hoog aantal cellen in de melk. De redenen van dit hoge aantal cellen in de melk zijn divers. Een groot deel van het probleem kan gevonden worden in management en voeding. Denk aan het melkproces, voersysteem, boxbedekking, etc.

Met het aanpakken van verbeteringen in bovengenoemde gevallen kan het celgetal significant verbeterd worden. Naast deze opties willen wij graag meer nadruk leggen op een andere optie: Fokkerij!

Gedurende de laatste 10 jaar hebben we met succes veel ervaring opgedaan over hoe we bedrijfsdata kunnen implementeren in onze fokkerij en hoe we succesvolle verbeteringen kunnen krijgen bij het gebruik van de juiste stieren.

Met de hieronder gepubliceerde informatie willen we u laten zien wat het effect is als u de juiste stieren op Nederlandse en Amerikaanse  basis gebruikt.

Nederlandse basis:

Op Nederlandse basis wordt de fokwaarde Celgetal uitgedrukt in punten met 100 als gemiddelde. Elk punt verschil geeft 2.500 meer of minder cellen per milliliter melk. De stierkeuze kan een significante invloed hebben op uw volgende generatie melkkoeien. Dit betekent ook een enorme verbetering wanneer u de juiste stieren kiest. Hieronder ziet u het u het effect wanneer 607HO00002 BALTAZAR gebruikt.

  Stier A  Baltazar
Fokwaarde Celgetal 100 115
Bedrijfsgemiddelde 179.000 179.000
Gem. Celgetal nakomelingen 179.000 141.500

Amerikaanse basis:

De genetische verbetering op de Amerikaanse basis wordt gepubliceerd in PTA SCS. Met een gemiddelde van 3,00 scoren de meeste stieren tussen de 2,50 en 3,50. Elke 0,1 point verschil resulteert in 5.000 cellen meer of minder bij de volgende generatie melkkoeien.

Een interessante stier die de SCS flink verbetert is 307HO00014 RAFTER. Zijn PTA SCS is 2,47. RAFTER geeft het volgende effect op de volgende generatie melkkoeien:

  Stier A Rafter
Fokwaarde SCS 3,00 2,47
Bedrijfsgemiddelde 179.000 179.000
Gem. SCS nakomelingen 179.000 152.000

Samen met de interessante stieren hieronder kan AI Total u helpen om de juiste keuze te maken voor uw volgende generatie melkkoeien.

KI Code Naam stier Celgetal GNVI INET Melk % Vet % Eiwit Tot. Ext. Geb. gemak Levensd. Vru.
781022 Baltazar 115 +338 +378 +1687 -0,03 -0,07 107 104 +618 104
780310 Orion 111 +224 +217 +704 +0,15 +0,04 109 102 +641 104
769789 Alaska-Red 111 +315 +464 +2726 -0,48 -0,28 107 104 +742 99
780892 Mitch 108 +265 +478 +1641 +0,27 +0,04 106 102 +651 97
767187 Boss 106 +280 +402 +1362 +0,09 +0,11 108 97 +430 101
 
KI Code Naam stier SCS GTPI NM$ PTAM PTA %F PTA %P PTAT SCE PL DPR
780310 Orion 2,40 +2557 +650 +632 +0,09 +0,08 +1,78 6,6 +5,6 +3,1
781183 Rafter 2,47 +2743 +891 +1146 +0,08 +0,03 +1,34 5,0 +9,1 +4,4
769424 Baylaboy 2,53 +2626 +712 +1254 +0,00 +0,01 +2,10 7,0 +5,7 +4,6
780892 Neal 2,58 +2742 +876 +1259 +0,10 +0,06 +1,59 5,7 +7,4 +3,5
781022 Baltazar 2,59 +2528 +746 +929 +0,12 +0,05 +1,15 6,8 +6,0 +1,6

Geïnteresseerd? Neem gerust contact met ons op: Hier.

 

        Baltazar                                                           Mitch