Unieke index voor CHARAS!

Holbra DG CHARAS is de ENIGE stier met een unieke combinatie van: 2600 GTPI, +9.1 PL, +3.4 DPR, +1.5 PTAT 4.8 SCE en A2/A2 waarvan sperma beschikbaar is.

CHARAS combineert een erg populaire combinatie, hij fokt kleine koeien (-0.85) met positieve gehalten (+0.14% vet en +0.07% eiwit) en fantastische uiers (+2.27 UDC). CHARAS is een echte gezondheidsspecialist (PL +9.1). Daarnaast is hij een ideale pinkenstier (SCE 4.8). CHARAS is nu beschikbaar!